ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ คือ
1.fixture คือส่วนสกรูไทเทเนียม โดยจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร หลังจากที่ฝัง ประมาณสามถึงหกเดือน เซลล์กระดูกจะสร้างจนยึดรากเทียมกับกระดูกเป็นเนื้อเดียวกัน มีหน้าที่เป็นหลักยึดให้ส่วนประกอบอื่น
2.Abutment คือส่วนเดือย ส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนของfixtureเพื่อเชื่อมกับส่วนครอบฟัน หรือ ฟันปลอมชนิดต่างๆ
3.ฟันปลอม ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน หรือ ฟันปลอม โดยจะยึดกับabutment ด้วยสกรู หรือ ซีเมนต์

#implant #implants #implantologia #implantology #smileandshine #implantdentistry #implantology #implantodontia #dentalimplant #รากเทียม#ใส่ฟัน#ฟันปลอม#คลินิกทำฟัน #หมอฟัน #รากฟันเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *