คำแนะนำในการทำครอบฟันและวีเนียร์

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน,วีเนียร์

 • การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ 
  • ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว
   • ครอบฟันชั่วคราวทำจาก อะคริลิก และยึดด้วยซีเมนต์ชั่วคราวสีขาวทึบ
   • อาจมีเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่สามารถแปรงด้วยแปรงสีฟันออกได้
   • หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง และ เหนียว เนื่องจากอาจทำให้ครอบฟันชั่วคราวหลุด
   • หากครอบฟันชั่วคราวหลุดให้ทำความสะอาดและตากให้แห้ง เก็บไว้นำมาให้ทันตแพทย์
   • ฟันที่เป็นฟันธรรมชาติอาจมีอาการเสียวเมื่อทานของเย็นหรือของหวานได้ เนื่องจากขอบจะไม่พอดีเท่ากับครอบฟันจริง
   • หากมีอาการปวด บวม ให้มาพบแพทย์
 • ครั้งที่สอง 
  • แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)
   • จมีอาการเสียวฟัน เมื่อทานของเย็น หรือแรงกัดในวันแรกๆ แล้วจะค่อยๆหายไปเอง
   • เนื่องจากขอบของครอบฟันอยู่บริเวณขอบเหงือก อาจจะรู้สึกระคายเคืองบริเวณขอบเหงือกในวันแรกๆ
   • อาจจะต้องใช้เวลาสักสองถึงสามวันในการปรับตัวกับครอบฟัน
   • ถ้ารู้สึกว่าเคี้ยวไม่ถนัด,กัดแล้วกระแทก ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจและปรับแต่งครอบฟันให้เหมาะสม 
   • ห้ามใช้ฟันกัดของแข็ง เช่น กระดูก เมล็ดแข็งๆ เนื่องจากวัสดุบูรณะอาจจะแตกได้
   • ในคนไข้ที่นอนกัดฟัน แพทย์แนะนำให้ใส่เฝือกสบฟัน เพื่อป้องกันการแตกของวัสดุจากแรงบดเคี้ยว

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ เราคาดหวังให้อยู่ได้เป็นสิบปีแต่จะไม่อยู่ตลอดไป  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้ ที่ต้องมาตรวจเช็คทุกหกเดือน และทำความสะอาดโดยการแปรงฟัน และใช้ยาสีฟันอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *