ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปี จำเป็นขนาดไหน ?

ตรวจสุขภาพฟันประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คและรักษาโรคในช่องปากอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต

แต่แปลก แม้แต่การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี คนไทยส่วนใหญ่ยังละเลยที่จะตรวจ ฉะนั้นการตรวจสุขภาพฟันประจำปีหรือพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะตรวจเมื่อมีปัญหาเรื่องฟันที่แก้ไม่ได้ด้วยตัวเอง เพราะคิดว่าปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องใหญ่ เดี๋ยวก็หาย ซื้อยาทานเองก็ได้

จนกระทั่งเริ่มเรื้อรังแก้ไม่หาย จึงสละเวลาออกมาพบทันตแพทย์ ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินแก้ไข กลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ นำไปสู่การสูญเสียฟันอย่างถาวร ซึ่งต้องเตือนว่าถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องทำใจอย่างเดียว เพราะร่างกายไม่อาจฟื้นฟูเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระเบ้าฟันที่ถูกทำลายให้กลับไปเป็นดังเดิมได้

การรักษาสุขอนามัยช่องปากจึงมีความสำคัญและไม่ควรละเลยนะคะ