เครื่องฉายแสง CURING LIGHT

หลายๆคนอาจจะสงสัยเวลามาทำฟัน แสงสีฟ้าคืออะไร..?
แสงสีฟ้าที่ฉายออกมาจากเครื่องฉายเเสงเวลาทำฟันนั้น คือ การใช้แสงฮาโลเจน (Halogen) ในการกระตุ้นให้วัสดุอุดฟันที่เรียกว่า composite resin ชนิด light actived (ถูกกระตุ้นด้วยแสง) ให้เกิดการแข็งตัวหลังจากได้นำวัสดุนี้อุดเข้าไปในรูผุของฟันที่ทันตแพทย์ได้กรอเตรียมไว้


แสงฮาโลเจนมีอันตรายหรือไม่

แสงฮาโลเจนนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อตาโดยตรงแต่อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตา หากมองแสงระยะเวลาสั้นๆ จะไม่ได้ส่งผลเสียใดๆ