ครอบฟันเซอร์โคเนีย(Zirconia dental crown)

ครอบฟัน

การบูรณะหลัง จากรักษาคลองรากฟันหลังจากรักษาคลองรากฟันแล้ว ควรทำเดือยและครอบฟันเสมอ โดย เฉพาะฟันหลัง เพื่อปกป้องไม่ให้ฟันแตกและบูรณะฟันให้กลับมาแข็งแรง พร้อมใช้งานได้ดังเดิม#dentalcrown#zirconiumcrowns#monolithiczirconia#ครอบฟัน#ทำฟัน#คลินิกทันตกรรม#พระรามสาม#doctor.nalat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *