ครอบฟันภายในวันเดียว ทำอย่างไร

ในอดีตการทำครอบฟัน มันจะใช้โลหะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทอง,ทองขาว,พาลาเดียม หรือโลหะผสม โดยจะมีขั้นตอนคือ หลังจากที่ทันตแพทย์ทำการกรอแต่งรูปร่างฟันเพื่อรับครอบฟันแล้ว จะทำการพิมพ์ปาก จากนั้นส่งไปที่ห้องแลปทันตกรรม(รอMessengerมารับงาน) แลปจะทำการเทปูน จากนั้นรอให้ปูนแห้ง แล้วทำการWaxing คือ การแกะและแต่งขี้ผึ้งเป็นรูปร่างครอบฟันที่ต้องการจากนั้น ทำกระบวนการlost wax คือการทำแบบหล่อปูน เพื่อทำแบบก่อนที่จะทำการเหวี่ยงโลหะ เข้าไปในแบบหล่อ รอให้โลหะเย็นแล้วค่อยขัดแต่ง (วิธีการคล้ายๆการหล่อพระ หรือการหล่ออนุสาวรีย์) ถ้าเป็นชนิดที่ต้องการให้เคลือบด้วยกระเบื้อง ช่างจะทำการพอกกระเบื้องบนโครงโลหะนั้นๆ แล้วทำการเผา แต่งสี และเคลือบ

จะเห็นว่าขั้นตอนในการทำจะค่อนข้างซับซ้อน และใช้เวลามาก ทำให้กว่าจะได้ครอบฟันสักซี่ใช้เวลาหลายวัน

แต่ในปัจจุบัน นี้ได้มีการใช้ระบบ สามมิติเข้ามาช่วย ทำให้ลดขั้นตอนลงมาก

โดยหลังจากทันตแพทย์ทำการกรอแต่งรูปร่างฟันแล้ว จะทำการแสกนด้วยเครื่องแสกนสามมิติ จากนั้น ภาพสามมิติของสภาวะในช่องปากนั้นๆจะขึ้นบนจอภาพทันที(ไม่ต้องทนผะอืดผะอมกับซิลิโคนหรือวัสดุอีกต่อไป) เพียงเสี้ยววินาทีหลังแสกน ทันตแพทย์จะทำการตรวจสอบไฟล์และส่งไฟล์ไปที่แลปทันตกรรมได้ทันที แลปก็จะได้ภาพของฟันและคู่สบ

การออกแบบครอบนั้น ช่างจะออกแบบครอบฟันในคอมพิวเตอร์จากไฟล์ที่ส่งไป(ไม่เกินสิบนาที) ทำการส่งไฟล์ กลับมาให้หมอเช็ครูปร่าง การสบฟันว่าเป็นตามต้องการหรือไม่ ถ้าแพทย์ตรวจไฟล์(เป็นsoftware viewer)ที่สามารถหมุนได้สามมิติ มองได้ทุกมุม

ถ้าทุกอย่างเป็นตามการวางแผนก็จะทำการกลึงด้วยเครื่อง Milling machine ทำการกลึง Block Zirconia เป็นตามรูปร่างที่ออกแล้ว จากนั้นช่างจะทำการเผาที่อุณภูมิสูงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติและความแข็งแรงของครอบฟัน ทำการแต่งสี เช็คความเรียบร้อยแล้วส่งงานกลับมา

จากประสบการณ์การทำมาหลายร้อยซี่ด้วยระบบนี้พบว่ามีข้อดีที่เห็นชัดคือ

1.คนไข้รู้สึกสบายขึ้น ไม่ต้องทนผะอืดผะอมกับการพิมพ์ปากอีกต่อไป

2.LESS waste รักษ์โลก ไม่ต้องเทปูน ไม่ต้อง Wax ไม่ต้องเท Investment ทำให้ประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง และลดขยะในตอนท้าย

3.แม่นยำ ระบบการออกแบบในปัจจุบันมีความแม่นยำสูงมาก ทำให้ครอบที่ได้มีการกรอแก้น้อย เนื่องจากระบบจะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจุดสูง บริเวณที่ความหนาวัสดุไม่เพียงพอ หรือขอบที่ไม่ชัดเจน การตรวจสอบนี้จะช่วยให้ช่างทันตกรรมทำการปรับแต่งตั้งแต่ในแลปทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ และลดระยะเวลาในการปรับแต่งในช่องปาก

4.รวดเร็ว เราสามารถลดขั้นตอนการขนส่ง การรอปูนแห้ง การWaxing และอื่นๆ ทำให้ได้ครอบฟันในเวลาอันรวดเร็ว คนไข้ไม่ต้องทนรออยู่กับครอบชั่วคราวนานๆ

จะเห็นว่าปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาทำให้คุณภาพของการรักษาและคุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น คาดว่าในเวลาอันใกล้นี้น่าจะมีเทคนิคที่พัฒนาเพิ่มเติม ที่ทำให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก โลกพัฒนาเร็ว ทันตแพทย์อย่างเราต้องพัฒนาตามค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *