มาตรการการทำฟันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิท-19

ความปลอดภัย ทันตกรรม

“มาตราการความปลอดภัยในการรักษาทันตกรรม
: การดูแลและปกป้องผู้รับบริการทันตกรรม”

 

ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิท-19นี้ ทางคลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์ ได้มีการเพิ่มมาตรการขั้นสูงสุดในการควบคุมเชื้อ โดยเน้นที่ Universal precausion/Sterilization/High standard disinfection

โดยจะเน้นการควบคุมเชื้อที่ละเอียดถี่ถ้วนเหนือมาตราฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ


ทำไมต้องเลือกทำฟันที่สไมล์แอนด์ชายน์

เราเป็นคลินิกทันตกรรมที่มีมาตราฐานด้านการปลอดเชื้อ ดำเนินการใช้มาตรการสำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยในช่วงที่มีการระบาดนี้ จะมีความเข้มงวดมากกว่าเดิม โดยควบคุมทั้งก่อนทำการรักษา ระหว่างการทำการรักษา หลังทำการรักษา เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้ทุกท่าน


มาตราการความปลอดภัยในการทำฟันช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563(2019) มีแนวโน้มที่รุนแรงและขยายวงกว้างเรื่อยๆ ทางคลินิกจึงออกมาตรการเพื่อควบคุมเชื้อ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดการฟุ้งกระจายและลดการแพร่ของเชื้อโรค ดังนี้

1. เครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก (External oral suction machine)

 • ในหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอย เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน ทำครอบฟัน วีเนียร์
 • ดูดละอองฝอยจากการกรอฟันออกไปกรองผ่าน ไส้กรอง HEPA จัดเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าแบบปกติ มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ และแอคทิฟคาร์บอน หรือถ่านกัมมันต์ เพื่อเพิ่มการดูดซับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย

2.เทคโนโลยีการทำฟัน

เก้าอี้ทันตกรรมที่เรามีนั้นในช่องปากที่มีแรงดูดน้ำลายสูง(HIGH POWER SUCTION)ที่ต่อกับมอเตอร์เฉพาะ ทำให้สามารถดูดสารคัดหลั่งต่างๆ ไม่ให้มีการปนเปื้อน หรือ ฟุ้งละอองได้

3.UVC LIGHT MACHINE

 • หลังการทำการรักษาทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจาย จะทำการฆ่าเชื้อ ในห้องทำฟัน ด้วยแสง UV Light เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ตกค้างตามพื้นผิวหรือในอากาศ

4.อุปกรณ์ทันตกรรมแบบใช้เพียงครั้งเดียว

เราใช้อุปกรณ์ทันตกรรมเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็น ผ้ากันเปื้อน แก้วน้ำ ซักชั่น โดยอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งจะถูกแยกถังเป็นขยะติดเชื้อ ที่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่มีการนำมารวมกันกับขยะทั่วไป

5.การทำความสะอาดบริเวณเก้าอี้ทำฟันหลังหัตถการ

 • หลังหัตถการเสร็จสิ้นทุกครั้ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟัน ข้อต่อต่าง ๆ ด้ามหัวกรอ ด้ามจับ Suction ถาดเครื่องมือสวิตช์มือ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวที่มีสารฆ่าเชื้อระดับสูง และน้ำยาที่มีส่วนผสมของ Isopropyl alcohol และ Quaternary ammonium chloride และปล่อยให้แห้งอ่างบ้วนปาก ให้ราดด้วยน้ายาทำความสะอาดและสลายคราบสกปรกชนิดเอนไซม์และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
 • ยาฆ่าเชื้อระดับสูงที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมของเราได้รับการทดสอบและรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียและเชื้อ Staphylooccus aureus Mycobacterium วัณโรค, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton mentagrophytes จะถูกฆ่าภายใน 3 นาทีหลังจากสัมผัสกับยาฆ่าเชื้อ ในขณะที่ MRSA, VRE, staphylococcus aureus เอดส์ (HIV), ไวรัสตับอักเสบบี, C, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A2, และ Herpes simplex type 1 และ 2 ถูกฆ่าภายใน 2 นาที

6.การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
 • ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูง และ UVC เมื่อสิ้นสุดวันแต่ละวัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน

7.การทำลายเชื้อและทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

 • ทำการล้างเครื่องมือทุกชิ้นด้วยเอนไซม์ชะล้าง เอนไซม์ย่อยสารคัดหลั่งของมนุษย์ทั้งหมดรวมถึง เลือด น้ำลาย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเมือกโพลีแซคคาไรด์ที่มีแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นไปได้ หลังจากนั้นเครื่องมือจะถูกวางไว้ในเครื่องอัลตราโซนิกเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกเล็ก ๆ หรือมองไม่เห็นติดอยู่ในมุมหรือเกลียวของเครื่องมือ
 • การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทำฟันทุกชิ้นผ่านการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันแบบปราศจากความชื้น (Class B Autoclave Sterilization) ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด

8.การตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อโรค

สำหรับเครื่องมือทันตกรรม autoclaved จะมีเทปติดอยู่ที่ภายนอกพัสดุแต่ละพัสดุ ว่าพัสดุไหนได้มีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแล้ว

9.ชุดอุปกรณ์และการป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และป้องกันการติดเชื้อ

 • ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ทำการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง อันประกอบด้วย
  • กาวน์กันน้ำ
  • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์​ N95,Medical mask เพื่อกรองหรือฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย กันละอองฝอยจากการไอ จาม
  • สวมถุงมือลาเทกซ์ และรองเท้าหุ้มปลายเท้าและส้นเท้า
  • ทันตบุคลากรทุกท่านใช้หลัก Standard precaution

10.การคัดกรองและการจัดบริเวณรับรอง

 • ลงทะเบียนตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโดยซักประวัติอย่างละเอียด และวัดไข้ เป็นจุดคัดกรองขั้นต้นบริเวณที่กำหนดให้เป็นทางเข้ามาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงของการเดินทางจากผู้ป่วยมาสถานพยาบาล
 • การจัดพื้นที่นั่งรอรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่รอรับการบริการ
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มาเข้ารับบริการ ตามจุดต่างๆ
 • จัดทำการ SWAB ด้วย RAPID ANTIGEN TEST ก่อนทำหัตถการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *