การใช้เลือดของผู้ป่วยมาใช้ในการปลูกกระดูก

รากฟันเทียมจะอยู่ได้แข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระดูกที่รองรับ ถ้ามีกระดูกที่รองรับเพียงพอ รากฟันเทียมที่ปลูกไปจะแข็งแรง 

คนไข้ที่มาทำรากฟันเทียมจะสงสัยว่าทำไมคุณหมอต้องเจาะเลือด

ทำฟัน แล้วทำไมต้องมาเจาะเลือดจากแขน

วันนี้จะมีคำตอบค่ะ

เลือดที่เจาะไปนี้ หมอจะนำไปเข้าเครื่อง centrifugue หรือเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง โดยนำไปใส่หลอดแก้ว พอเราปั่นครบเวลาแล้ว เราจะได้สารสีเหลืองอ่อน มีความยืดหยุ่น สารนั้นคือ CGF 

CGF(Concentrated growth factor)  คือ growth factor เข้มข้น

Growth factor เป็นสารที่สร้างจากเกล็ดเลือด มีส่วนช่วยในการซ่อมแซม เสริมสร้างการหายของเนื้อเยื่อ โดย ใน CGF ที่นำมาใช้จะประกอบด้วย growth factor จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี fibrinogen,factorXII และ trombin จึงนำมาใช้ในการปลูกกระดูก และช่วยให้ผลของการปลูกกระดูกดีขึ้น 

เราจะนำ Growth factor นี้ไปทำใช้ในการปลูกกระดูก คือ

นำไปผสมกับกระดูกเทียมทำให้กระดูกเทียมมีปริมาตรและเกาะกลุ่มกันดีขึ้น เรียกว่า sticky bone 

นอกจากนี้ เจลสีเหลืองนี้มีความแข็งแรงมากจะนำไปใช้ปิดด้านบน ในขั้นตอนการปลูกกระดูก เรียกว่า membrane

CGF MEMBRANE
แผ่นเมมเบรน

ที่สำคัญคือการที่มี Growth factor จำนวนมาก ทำให้ช่วยในการสร้างกระดูก และเหงือกจะหายเร็วขึ้น

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคนิคนี้จะทำให้ผลของการรักษารากฟันเทียมดียิ่งขึ้น ทำให้ผลของการรักษาทำให้กระดูกดี และรากเทียมที่อยู่ในกระดูกที่ปลูกนี้จะแข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *