Category Archives: จัดฟัน

จัดฟันแบบไหนตอบโจทย์เรา

การจัดฟันแบบ Invisalign เรียกอีกชื่อว่า “การจัดฟันแบบใส” เป็นการจัดฟันโดยใช้เครื่องมือที่เป็นแผ่นวัสดุใส ๆ บาง ๆ มาใส่ครอบฟันเพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟัน แทนการใส่เหล็กจัดฟัน ซึ่งเครื่องมือนี้เราสามารถถอดและใส่เองได้อย่างง่าย โดยผู้เข้ารับบริการจะต้องมีการสแกนฟันและเอกซเรย์กระดูกเสียก่อน เพื่อสร้างเครื่องมือที่จำเพาะต่อรูปฟันของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย [...]

7 ลักษณะ ฟันที่ควรจัดฟัน

ฟันบนยื่น ออกมาข้างหน้ามาก บางคนไม่สามารถปิดริมฝีปากได้สนิท มีฟันหน้าลอดออกมา ทำให้เสียบุคลิกภาพ เสี่ยงที่ฟันหน้าจะบิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ สามารถแก้ไขโดยการจัดฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการยิ้มอีกด้วยค่ะ ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบ อาจซ้อนกันทั้งข้างนอกและข้างใน เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำความสะอาดยาก มีกลิ่นปาก เสี่ยงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบ และอาจจะเกิดฟันผุตามมาได้ [...]