ฟันปลอมหัก…. ต้องทำอย่างไร

มาพูดคุยกันถึงเรื่องฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิกที่มีปัญหาหลังจากการใช้งาน

ปัญหาที่พบได้บ่อยและสาเหตุ มีดังนี้

1. ฐาน/ชิ้นส่วนของฟันปลอมสีชมพูหัก เกิดจากการตกกระแทก คนไข้มีแรงบดเคี้ยวมากเกินกว่าปกติ

2. ซี่ฟันปลอมหลุดออกมาจากฐาน เกิดจากการตกกระแทก คนไข้มีแรงบดเคี้ยวมากเกินกว่าปกติ การบ่มตัวของอะคริลิกที่ไม่สมบูรณ์ พื้นที่รองรับฟันมีไม่เพียงพอสำหรับการยึดติด

3. ตะขอฟันปลอมหัก เกิดจาก การใช้งานผิดวิธี ดึง งัด ดัดตะขอ ทำให้ตะขอบิดเบี้ยว ผิดรูป แตกหักได้ง่าย

4. มีการถอนฟันเพิ่มเติมหลังทำฟันปลอมเสร็จแล้ว ทำให้เศษอาหารไปติดอัดอยู่ในช่องว่างดังกล่าว

ผู้ป่วยไม่ควรซ่อมฟันปลอมโดยใช้กาวยึดติดด้วยตนเอง

เมื่อฟันปลอมหัก ควรมาพบทันตแพทย์ โดยมีขั้นตอนการรักษาดังนี้

1. ทันตแพทย์ตรวจเพื่อพิจารณาว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่ กรณีที่การแตกหัก มีความเสียหายไม่สามารถรักษาสภาพบดเคี้ยวเดิมได้ แนะนำให้ทำฟันเทียมชิ้นใหม่ ทดแทนการซ่อม

กรณีที่มีการถอนฟันเพิ่มจำนวนมาก ทำให้สูญเสียมิติเดิมของฟันเทียม แนะนำให้ทำฟันเทียมชิ้นใหม่

2. ถ้าพิจารณาแล้วว่าสามารถซ่อมได้ ให้พิมพ์ปากเพื่อเป็นต้นแบบของสภาพเหงือกและฟันในปัจจุบัน

3. ซ่อมโดยการกรอแต่งและบ่มอะคริลิคใหม่ เพื่อเติมฟันหรือเหงือกเทียมหรือตะขอ

4. ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาใส่ฟันเทียมอีกครั้ง

ข้อแนะนำหลังการใส่ฟันเทียม

1. ถอดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หลังการรับประทานอาหารทุกครั้ง

2. การถอดฟันปลอมมาล้าง ทำความสะอาด ควรมีภาชนะรองฟันปลอมทุกครั้ง เผื่อการพลาดทำฟันปลอมหลุดมือ

3. ถอดฟันปลอมทุกวันก่อนนอน

3. ถ้ามีปัญหา ให้มาพบทันตแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *