คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์เป็นคลินิกที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสากลและนโยบายการฆ่าเชื้อที่เข้มงวด
เราได้รับรางวัลบริการผู้ป่วย WhatClinic ในปี 2560 , 2561 และ 2562


ในปี 2561 คลินิกทันตกรรมสไมล์ แอนด์ ชายน์ ได้รับการเสนอชื่อจาก GCR ให้เราเป็นอันดับ 10 คลินิกทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย ในปี 2562 และ 2563ได้รับการเสนอชื่อจาก GCR ให้เราเป็นอันดับ 3 คลินิกทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทยทพญ.นลัท ว่องวัจนะ ได้รับรางวัลจากการประกวดรากฟันเทียม จากสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ INTERNALTIONAL TEAM OF IMPLANTOLOGY 2016
Honorable mention award,Esthetic implant competition,TPA with ITI Straumann(Thai Prosthodontics Association and International team of implantology,straumann)


PUBLICATIONS
ทพญ. นลัท ว่องวัจนะ เขียนบทความเรื่องการทำรากฟันเทียมในฟันหน้า ตีพิมพ์ในจุลสารสมาคมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย
Dr.Nalat Wongwatjana,D.D.S, – Bangkok. “Staged Approach Single Dental Implant in Aesthetic Zone,
THAI ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY,Vol.40,2017


Accreditation of ADVANCE IN IMPLANTOLOGY -DGOI
(Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie -German Society of Oral Implantology)


ทพญ.นลัท ว่องวัจนะ ได้รับ Fellowship จาก ICOI (INTERNAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGY) 2019
Fellow of the International congress of oral implantologists (ICOI) / USA 20192016 PLATINUM INVISALIGN PROVIDER
2017 PLATINUM ELITE INVISALIGN PROVIDER
2018 DIAMOND INVISALIGN PROVIDER
2019 DIAMOND INVISALIGN PROVIDER
2020 DIAMOND INVISALIGN PROVIDER