อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ เรื่องวิธีการช่วยรากฟันเทียม โดยบริษัท Osstem

อบรมผู้ช่วย ทันตแพทย์

การอบรมเรื่องวิธีการและเทคนิคในการช่วยผ่าตัดและการวางรากฟันเทียม โดย osstem thailand

คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์ ได้สนับสนุนให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่เป็นพนักงานประจำของคลินิก ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและความรู้

โดยสนับสนุนให้ไปอบรม”สัมมนาสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์: การอบรมเรื่องวิธีการและเทคนิคในการช่วยผ่าตัดและการวางรากฟันเทียม, เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับทันตแพทย์.”

💚 เรื่องกระบวนการปลอดเชื้อในการรักษาทางทันตกรรม

💗 เราใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้คนไข้รู้สึก สะอาด ปลอดภัย อบอุ่น และ ไว้วางใจ🤝