การใส่ฟันติดแน่นทันทีหลังจากถอนฟันทั้งปาก    

ใส่ฟันทันทีหลังจากถอนฟัน

การใส่ฟันติดแน่นทันทีหลังจากถอนฟันทั้งปาก

โรครำมะนาด หรือ โรคเหงือก เป็นการติดเชื้อที่ สาเหตุส่วนใหญ่เริ่มต้นจากหินปูน

เมื่อทิ้งไว้นานๆ เชื้อจะทำลายกระดูกรอบรากฟัน ทำให้ฟันเดิมที่เคยอยู่ในกระดูก ไม่มีกระดูกช่วยรองรับอีกต่อไป ทำให้ฟันโยก แล้วสุดท้ายก็เป็นหนองแล้วสูญเสียฟันไป

แถมสิ่งที่น่ากลัวคือ กว่าคนไข้จะรู้ตัว ก็ฟันโยกมากแล้ว และมักจะเป็นพร้อมๆกันหลายๆซี่ และเป้นสาเหตุที่ทำให้คนไข้สูญเสียฟันทั้งหมดไป
……………………..

เคสนี้เมื่อตรวจแล้วพบว่าโรคปริทันต์ที่เป็น รุนแรงมาก ทำให้ฟันที่มีเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้อีกต่อไป

………………………

การวางแผนการรักษาจึงต้องทำการถอนฟันทั้งหมด แล้วใส่รากฟันเทียม เพื่อทดแทน

เคสนี้หมอใช้ระบบ Dio Digital Full Arch โดยทำการเตรียมและวางแผนระบบดิจิตอลทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มที่การวางแผน ออกแบบ และทำฟันปลอมเพื่อที่จะใส่ฟันติดแน่นทันที (คนไข้ไม่มีช่วงที่ต้องฟันหลอ)

…………..

Concept ของการใส่ฟันแบบนี้ คือ Immediate loading คือ จะต้องให้รากฟันเทียมทั้งหมด แน่น!!! และทำการต่อฟันทันที

(เวลาทำเคสลักษณะนี้จะกดดันเล็กน้อย เพราะต้องควบคุม จังหวะ และการกรอ เพราะถ้าจังหวะกระดูกแตก หรือ รากฟันเทียมไม่แน่น ก็ไม่สามารถต่อฟันทันทีได้ คนไข้ก็ต้องใส่ฟันถอดได้รอไป

……………

การผ่าตัด ทำทั้งบน และล่างในวันเดียวกัน ภายใต้การฉีดยาชา – หลังจากถอนฟันที่เหลือทั้งหมด ก็ทำการใส่รากฟันเทียม ทั้งหมด 10 ราก ( บน 4 ล่าง 6 ) และทำการเชื่อมฟันชุดชั่วคราวกับรากฟันเทียมทันที

หลังจากนั้น ประมาณ 4 เดือน ก็มาแสกน เพื่อส่งกลึงชิ้นงานจริง ที่ทำจากโครงไทเทเนี่ยม และ เซอร์โคเนีย (ซึ่งมีความแข็งแรงสูงมาก) ค่ะ

ข้อดีของการใส่ฟันแบบ. immediate loading

– คนไข้มีฟันติดแน่นทันที
– การรักษา ได้วางแผนและเตรียมการมาอย่างดี
– ระบบดิจิตอลทำให้มีความแม่นยำสูง

ข้อจำกัด

– ใช้เวลาในการผ่าตัดยาวพอสมควร เพราะมีส่วนของทั้งงานผ่าตัดและงานใส่ฟันต่อเนื่องกัน
– ต้องใช้เครื่องมือและเทคนิกต่างๆ ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้รากฟันเทียมที่แน่น พร้อมรับฟันชั่วคราวทันที