7 ลักษณะ ฟันที่ควรจัดฟัน

ฟันบนยื่น ออกมาข้างหน้ามาก บางคนไม่สามารถปิดริมฝีปากได้สนิท มีฟันหน้าลอดออกมา ทำให้เสียบุคลิกภาพ เสี่ยงที่ฟันหน้าจะบิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ สามารถแก้ไขโดยการจัดฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการยิ้มอีกด้วยค่ะ

ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบ อาจซ้อนกันทั้งข้างนอกและข้างใน เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำความสะอาดยาก มีกลิ่นปาก เสี่ยงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบ และอาจจะเกิดฟันผุตามมาได้ สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพในช่องปากกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและปลอดภัยค่ะ

ฟันล่างซี่เดียวหรือหลายซี่ สบคร่อมทับฟันบน ในเด็กหากทิ้งไว้ไม่รักษา ขากรรไกรอาจมีขนาดผิดปกติ ทำให้เกิดลักษณะใบหน้าเว้า หน้าเบี้ยว และอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่ข้อต่อขากรรไกรได้ หากลูกหลานมีฟันสบคร่อม ควรรีบพามาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อรักษาได้ทันที

ลักษณะฟันหน้าทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ประกบชิดกัน ฉะนั้นเวลาหุบปากจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเนื่องจากฟันสบกันไม่ดี ซึ่่งที่พบได้บ่อยก็คือ ปัญหาการกัดอาหารด้วยฟันหน้าไม่สะดวก ควรจัดระเบียบฟันใหม่ เพื่อลดช่องว่างเหล่านี้

จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง ส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากพอ หรือออกเสียงพูดไม่ชัดเจน สามารถปรึกษาทันตแพทย์เพื่อขอทราบแนวทางการรักษาเบื้องต้น

เกิดช่องว่างระหว่างฟันที่หลุดหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม หากปล่อยให้เป็นรูโหว่หรือฟันหลออยู่แบบนี้นาน จะทำให้ฟันซี่ข้างๆ โน้มเอียงเข้าไปหาช่องว่างนั้นมากขึ้น สามารถเข้ามาพูดคุย และปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาได้ตรงตามความเหมาะสม