7 วิธีดูแลสุขภาพฟันระหว่างจัดฟัน

✔️ 1. แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง เนื่องจากหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟัน และอุปกรณ์จัดฟัน

✔️ 2. แปรงฟัน และ แปรงซอกฟัน อย่างถูกวิธี

  • วางขนแปรงลงด้านบนเครื่องมือจัดฟัน ขยับและหมุนขนแปรง ขึ้นลงไปประมาณ 10 ครั้ง โดยทำทั้งด้านบน และล่างของเครื่องมือจัดฟัน
  • การแปรงฟันตรงด้านหน้าของฟัน ขยับขนแปรงซ้ายขวาไปมา ในช่วงสั้นๆของฟัน อาจจะทีละ 2-3 ซี่
  • แปรงด้านในของฟันและด้านบดเคี้ยว วางขนแปรงด้านในหรือด้านบดเคี้ยว ขยับขนแปรงซ้ายขวาไปมา ในช่วงสั้นๆของฟัน และทำเช่นนี้กับฟันทุกซี่

✔️ 3. ใช้ไหมขัดฟัน และ แปรงซอกฟัน ทำความสะอาดฟัน วันละ 1-2 ครั้ง

แปรงซอกฟัน และไหมขัดฟัน มีความจำเป็นในการทำความสะอาดฟัน เพราะสามารถเข้าไปตามร่องฟัน หรือซอกของเครื่องมือจัดฟัน ในขณะที่แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

✔️ 4. ใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันโดยเฉพาะ

โดยรูปร่างของขนแปรงนั้นจะมีลักษณะเป็นร่องลึกตรงกลางที่เรียกว่าแบบ V-Shape เพื่อให้สามารถทำความสะอาดในส่วนของเส้นลวดและที่ยึดฟันได้ทั่วถึง มีขนแปรงนุ่ม สามารถซอกซอนทำความสะอาดได้

✔️ 5. หลีกเลี่ยงการเคี้ยว กัด ของแข็ง

เพราะของแข็งเหล่านี้นอกจากทำให้เกิดโอกาสที่วัสดุติดฟันนั้นจะหลุดแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดโอกาสฟันบิ่นหรือแตกได้อีกด้วย

✔️ 6. หลีกเลี่ยงอาหาร และ ขนมบางชนิด

อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารแข็ง ๆ กรอบ ๆ หรือเหนียวๆ ทั้งหลาย นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยง ขนม บางชนิด เนื่องจากเป็นที่มาของการมีคราบจุลลินทรีย์และการทำให้เกิดฟันผุอย่างดี

✔️ 7. พบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อปรับอุปกรณ์จัดฟันทุกเดือน และเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *