3D Dental X-ray (Dental CBCT) เอกซเรย์ระบบภาพ 3 มิติ

เอกซเรย์ คือ ข้อมูลที่สำคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา หรือติดตามผลการรักษา

Smile & Shine เราก้าวล้ำไปอีกขั้น กับเอกซเรย์ระบบภาพ 3 มิติ หรือ Dental CBCT (Dental Cone-Beam Computed Tomography)

เอกซเรย์ระบบภาพ 3 มิติ หรือDental CBCT คือ การถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบ 3 มิติ บริเวณฟัน ขากรรไกร และกะโหลกศีรษะ ได้ชัดเจนและละเอียดกว่า ระบบ 2 มิติ และใช้ปริมาณรังสีที่น้อยกว่ามาก
ระบบ 2 มิติจะเห็นเพียงด้านหน้า หรืออาจเห็นเป็นแค่เงาฟันที่บังกัน ในขณะที่ระบบ 3 มิติ จะบอกได้ชัดเจนเลยว่า ลักษณะฟันเป็นอย่างไร แต่ละซี่ใกล้หรือไกลกัน หรือสามารถเห็นกระดูกที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยเพียงใดก่อนการฝังรากฟันเทียม

ตัวอย่างเอกซเรย์ระบบภาพ 3 มิติ หรือDental CBCT

โดย Admin คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์