กรณีสูญเสียฟันทั้งปาก สามารถใส่ฟันแบบไหนได้บ้าง

ในคนไข้ที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต พอไม่มีฟัน ทานอะไรก็ไม่อร่อย ไม่มีความสุข ร่างกายก็ไม่แข็งแรง

การใส่ฟันทดแทนเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม สามารถทำได้หลายวิธี

โดยจะใส่วิธีไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความเคยชิน ตลอดจนงบประมาณ

วันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ ว่าการใส่ฟันทำได้แบบไหนบ้าง โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1.การทำฟันปลอมทั้งปาก ( Complete denture)

เป็นฟันปลอมแบบถอดเข้า-ออก ทำจากอะคริลิก โดยฟันปลอมจะยึดอยู่กับขากรรไกรด้วยความแนบ ของฐานฟันปลอม กับ เหงือก (สูญญากาศ)

ข้อดี คนไข้ไม่ต้องผ่าตัด ทำง่าย

ข้อเสีย คนไข้ที่ถอนฟันไปนาน สันเหงือกมักจะละลายลง ทำให้ฟันปลอมเดิมที่เคยใส่ไม่สามารถใส่ให้แน่นได้

ถ้าทำแบบที่ 1 แล้วใส่ไม่สบายแล้ว อาจจะต้องพิจารณา วิธีที่ 2,3,4 ต่อไป

โดย

2.Overdenture คือ การใช้ฟันปลอมถอดได้ ยึดกับรากฟันเทียมเพื่อช่วยให้ฟันปลอมแน่นขึ้น ขากรรไกรล่างจะใช้ประมาณสองราก ขากรรไกรบนจะใช้ประมาณสี่ราก

ข้อดี คือ ใช้รากเทียมน้อยตัว คนไข้ไม่ต้องปรับตัวมาก ได้ฟันปลอมแน่นขึ้น รับแรงได้ดีขึ้น

3.Dental bridge on implants/Full fix คือการใส่ฟันซี่ต่อซี่ หรือ ใส่สะพาน10 ซี่ หรือ 6,8 ราก รับสะพานฟัน 10 ซี่

มีข้อดีคือ ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

ข้อเสีย งบประมาณเยอะ และผ่าตัดหลายครั้ง

4.All on 4,6 คือ การใช้รากฟันเทียม ยึดกับฟันปลอม

ข้อดี เคี้ยวได้ใกล้เคียงเดิม

ข้อเสีย ทำความสะอาดยากกว่าแบบแรก,ต้องมาให้แพทย์ทำความสะอาดทุกหกเดือน

3.

สามารถนำมายึดฟันปลอม เวลาเราใส่ฟันปลอมก็จะไปล็อคกับส่วนของ Abutment ที่ต่อกับรากเทียม ฟันปลอมก็จะแน่น

เคี้ยวอะไรก็ได้ ทานอะไรก็อร่อย มีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *