รากฟันเทียม เจ็บไหม

รากฟันเทียม เจ็บไหม?? คำถามยอดฮิตสำหรับคนไข้ที่ต้องการทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียมเป็นการใส่ฟันปลอมชนิดหนึ่ง โดยเป็นการทดแทนการสูญเสียรากฟันแท้ไปด้วยรากฟันเทียมที่ทำจากวัสดุไทเทเนียม ผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ โดยฝังไปในกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ต้องการใส่ฟัน เมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับกระดูกขากรรไกรเป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้สามารถใส่ฟันปลอม ครอบฟัน หรือสะพานฟัน เพื่อช่วยให้การบดเคี้ยวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ เหมือนเวลาที่เราถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด โดย ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชา เมื่อคนไข้ชาเต็มที่แล้ว แพทย์จะทำการเปิดเหงือกบริเวณเล็กๆ และทำการฝังรากฟันเทียมไปในกระดูกขากรรไกร จากนั้นจะเย็บปิด

ความรุนแรงของอาการเจ็บปวด หลังจากผ่าตัดรากฟันเทียม

ในกรณีที่คนไข้มีกระดูกบริเวณที่ฝังรากฟันเทียมสมบูรณ์ดี ไม่จำเป็นต้องปลูกกระดูก ความเจ็บปวด และการหายของแผล และการฟื้นตัวจะเร็วกว่าในกรณีที่ต้องมีการปลูกกระดูกด้วย เนื่องจากกรณีที่ต้องปลูกกระดูกหรือปลูกเหงือกจะมีแผลที่กว้างกว่า

เพิ่มความแม่นยำ ลดเวลาการผ่าตัด ลดความเจ็บปวด ในการทำรากฟันเทียมด้วย computer guided implant placement

ในปัจจุบัน หมอเลือกที่จะทำการฝังรากฟันเทียม โดยใช้การออกแบบดิจิตอล ในการทำ computer guided stent ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ตำแหน่งของรากเทียม ใกล้กับตำแหน่งที่อุดมคติที่สุด รับแรงได้ดีที่สุดแล้ว ยังลดเวลาการผ่าตัดลงค่ะ