รากฟันเทียมเมื่อทำไปนานๆ สีจะเปลี่ยนไหม สีจะหมองไหม

รากฟันเทียมสีจะหมองลงตามเวลาไหม

ในฟันธรรมชาติ สีของฟันอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลา เช่น สีจะเข้มขึ้น สีจะหมองลง แล้วรากฟันเทียม โดยเฉพาะรากฟันเทียมฟันหน้า สีจะเปลี่ยนไหม?

ความเชื่อของคนทั่วไป ว่ารากฟันเทียมจะเปลี่ยนสี แล้วเนื่องจากวัสดุต่างกันสีก็จะไม่กลมกลืน

เมื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม แพทย์จะทำการเทียบสีฟัน เพื่อให้กลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติของคนไข้

ฟันธรรมชาติเองจะเปลี่ยนสีตามปัจจัยต่างๆ เช่น

การสูบบุหรี่,คราบชา,คราบกาแฟ,คราบหินปูน,ยาบางชนิด,โรคประจำตัวบางชนิด,กรรมพันธุ์,อุบัติเหตุต่อฟัน เป็นต้น

แต่ในครอบบนรากฟันเทียม ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่มีผลค่ะ

ครอบบนรากฟันเทียมจะไม่ติดสี

ครอบบนรากฟันเทียมจะทำจากเซรามิค หรือ เซอร์โคเนีย โดยมีการขัดเรียบและเคลือบผิวให้มีความเรียบมัน ดังนั้น จึงไม่ดูดสี หรือติดสี

แต่ถ้าเกิดครอบฟันเกิดการแตก กระเทาะ จุดนี้จะเป็นจุดอ่อน จุดที่ขรุขระและทำให้เกิดการติดสีได้

ถ้าจะแก้รอยร้าว ถ้าบิ่นไม่มาก กระเทาะไม่มาก อาจจะใช้หัวขัดเฉพาะสำหรับขัดเซรามิคทำการขัดเงาในช่องปากได้เลย คล้ายการอุดฟัน แต่ถ้าร้าวหรือแตกเยอะ อาจจะต้องทำการเปลี่ยนครอบฟันใหม่ค่ะ

Do Dental Implants Stain?

Your natural teeth are subject to discoloration and staining over time. How does a dental implant hold up against these same factors?

When the crown part of your dental implant is made, it matches your natural teeth. Your natural teeth may change color from some of these factors:

  • Food and drink like coffee, tea, soda, wine and certain fruits or vegetables
  • Tobacco use
  • Poor dental hygiene
  • Certain diseases or health conditions
  • Certain medications

But this not happen to implant crown.

Many Dental Implants Are Stain Resistant.

Many dental implant crowns are made from ceramic or porcelain, which makes them naturally resistant to staining. Coloration issues may arise when the crown’s glaze is broken. Disrupting the glaze with abrasive items may put you at risk for discoloration.

If small chipped or wear , intraoral polishing for minor adjustment can help. But if crack is big or losing structure, better to change the crown.

implant #implants #doctornalat #smileandshine #รีวิวรากเทียม #รากเทียมราคา #ราคารากเทียม #ทำรากเทียมที่ไหนดี #dentalimplant #หมอรากฟันเทียม #หมอรากเทียม #รากฟันเทียมยุโรป #dentistbangkok #bangkokdentist #implantdentistry #รากเทียม #รากฟันเทียม #ฟันปลอม #คลินิกทำฟันพระรามสาม #คลินิกทำฟัน #ทันตกรรมพระรามสาม #คลินิกทันตกรรมพระรามสาม #ทันตกรรมพระราม3 #คลินิกทันตกรรมพระราม3 #rama3dentalclinic #rama3dental #dentalimplantbangkok allon4 #allon6 #straumann #neodent #osstem #dentium #neobiotech