เกิดอะไรขึ้น ถ้าเราสูญเสียฟันแล้วไม่ใส่ฟันทดแทน

ฟันคนเราสามารถเคลื่อนที่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเราถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันทดแทน จะทำให้เกิดปัญหาดังนี้

1.ฟันข้างเคียงจะล้มเข้ามาบริเวณช่องที่ถอนฟัน

2.ฟันที่ล้มทำให้การสบฟันผิดปกติไป ทำให้ฟันที่เหลือสบกระแทก และเกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกรได้

3.คนไข้ก็จะเลี่ยงมาเคี้ยวด้วยฟันที่เหลือ ทำให้ฟันที่เหลือรับแรงเยอะขึ้นทำให้บิ่น แตก หัก

ดังนั้น หมอจึงแนะนำว่า ถ้าเราถอนฟันไปแล้วควรจะทำการใส่ฟัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่รากฟันเทียม ใส่สะพานฟัน หรือแม้แต่ฟันปลอม เพื่อให้การสบฟันกลับมาปกติค่ะ


Q:แล้วถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมใส่ฟัน จะทำอย่างไรได้

A: ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมใส่ฟัน เราอาจจะทานอาหารอ่อน นิ่ม เพื่อลดแรงบดเคี้ยวที่มีต่อขากรรไกร และฟันที่เหลือได้


Q:เมื่อคนไข้พร้อมที่จะใส่ฟันแล้วจะใส่ฟันแบบไหนได้บ้าง

A:การใส่ฟันสามารถแบ่งได้สองแบบคือ

1.การใส่ฟันแบบถอดได้ ได้แก่ฟันปลอมฐานพลาสติก หรือ ฟันปลอมฐานโลหะซึ่งมีความแข็งแรงกว่า

2.การใส่ฟันแบบติดแน่น ได้แก่ การทำรากฟันเทียมซึ่งจะมีความแข็งแรง และสัมผัสใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *