ฟันปลอมถอดได้-removable bridge

สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะทำรากฟันเทียม ,flexible removable bridge เป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยคนไข้ให้เคี้ยวได้ปกติและป้องกันไม่ให้ฟันล้มค่ะ #ฟันปลอม #รากฟันเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *