การปลูกกระดูก ในการทำรากฟันเทียมคืออะไร ต้องทำตอนไหนในการทำรากฟันเทียม?

ปลูกกระดูก รากฟันเทียม

การปลูกกระดูก รากฟันเทียม คืออะไร ทำเมื่อไหร่?

การปลูกกระดูก ในขั้นตอนการทำรากฟันเทียม จะทำในกรณีที่กระดูกบริเวณที่จะใส่รากฟันเทียมมีไม่เพียงพอที่จะฝังรากฟันเทียมได้ หรือมีกระดูกไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงของรากฟันเทียมในระยะยาว โดยอาจจะเกิดจากการสลายของกระดูกเนื่องจากการถอนฟันไปนานๆ หรือเกิดการติดเชื้อในบริเวณฟันก่อนถอน ซึ่งทำให้เกิดการละลายของกระดูกโดยรอบรากฟัน

ทำไมต้องปลูกกระดูก

รากฟันเทียมจะอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยรากฟันเทียมจะอยู่อย่างแข็งแรงในระยะยาวได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดูกขากรรไกรที่รองรับรากฟันเทียมนั้นๆ ดังนั้น ถ้ากระดูกขากรรไกร ไม่เพียงพอ หรือ มีคุณภาพกระดูกไม่พร้อมที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงของรากฟันเทียมในระยะยาวแล้ว ต้องทำการเสริมกระดูกเพื่อให้รากฟันเทียมมีความแข็งแรง และคงทนอยู่กับเราได้นานๆค่ะ

ใครที่ต้องปลูกกระดูก เสริมกระดูก ในการทำรากฟันเทียม

 • ผู้ที่เคยมีการติดเชื้อบริเวณซี่ฟัน ก่อนการถอนฟัน
 • ผู้ที่ใส่ฟันปลอมไปเป็นเวลานาน และเกิดการสลายของกระดูกขากรรไกร
 • ผู้ที่กระดูกขากรรไกรมีไม่เพียงพอที่จะพยุงรากฟันเทียมไว้ได้
 • ผู้ที่ถอนฟันไปเป็นเวลานานแล้วไม่ได้ทดแทนฟัน ทำให้กระดูกที่รองรับฟันสลายไป
 • ผู้สูงวัยที่กระดูกสลายไปตามวัย
 • ผู้ที่กระดูกขากรรไกรบาง

วัสดุที่ใช้ปลูกกระดูกรากฟันเทียม

การเสริมกระดูก หรือ การปลูกกระดูกรากฟันเทียม คือ การปลูกถ่ายชนิดหนึ่ง โดยมีทั้งการใช้กระดูกจริงของคนไข้เองมาปลูกและการใช้วัสดุทดแทนกระดูกของคนไข้

วัสดุทดแทนกระดูกของคนไข้ จะช่วยในการลดการเปิดแผลที่สอง เนื่องจากถ้าใช้กระดูกของคนไข้เอง จะต้องเปิดแผลสองบริเวณ(ในบางเทคนิค)

วัสดุปลูกกระดูกรากฟันเทียมทดแทนกระดูกของคนไข้ ได้แก่

 • Allograft หรือ กระดูกของผู้ที่บริจาคอวัยวะมาใช้ในการแพทย์
 • Xenograft หรือ กระดูกของสัตว์ต่างสปีชีส์ เช่น กระดูกวัว กระดูกหมู กระดูกม้า
 • Alloplast หรือ วัสดุสังเคราะห์ เช่น hydroxyapatite ซึ่งเป็น Bioactive glass

กระดูกเทียมกับรากฟันเทียมก็ไม่ต่างกัน คือ มีหลายยี่ห้อ และหลายราคา โดยแนะนำว่าควรเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ มีผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักค่ะ

ขั้นตอนการปลูกกระดูก รากฟันเทียม

 • ทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปาก ร่วมกับเอกซเรย์และวางแผนการรักษา
 • ทันตแพทย์จะเลือกเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมกับเคสนั้นๆ เช่น การปลูกกระดูกในไซนัส การปลูกกระดูกเพื่อเสริมสันกระดูก โดยในบางเคสอาจจะมีการใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคร่วมกัน
 • ประเมินว่าใช้กระดูกของคนไข้ร่วมด้วยหรือไม่
  • กรณีที่ต้องใช้กระดูกของคนไข้ร่วมด้วยจะทำการตัดกระดูกจากบริเวณอื่นของร่างกายมาใช้ในบริเวณที่เป็นปัญหา
  • กรณีที่ใช้วัสดุทนแทน จะทำได้ทันที
 • ประเมินว่าสามารถปลูกกระดูกพร้อมใส่รากฟันเทียมได้เลยไหม หรือ ต้องรอปลูกกระดูกก่อนแล้วค่อยใส่รากฟันเทียมทีหลัง
  • กรณีที่มีกระดูกเพียงพอที่จะรับรากฟันเทียมใช้แข็งแรงได้ แต่กระดูกนั้นไม่สามารถครอบคลุมรากฟันเทียมทั้งหมด จะปลูกกระดูกเพื่อให้มีกระดูกทั้งหมดคลุมรากฟันเทียมและเกิดความแข็งแรงในระยะยาว
  • กรณีที่กระดูกขากรรไกรน้อยมาก ไม่สามารถใส่รากฟันเทียมพร้อมปลูกกระดูกไปพร้อมกันได้จะต้องเสริมกระดูกก่อนแล้วรอให้กระดูกพัฒนาเป็นเวลา 3-6 เดือน หรือบางเคสอาจจะรอ 8-12 เดือน ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์