ทำครอบและวีเนียร์หลังจัดฟัน (ตัวอย่างเคส)

เคสนี้คนไข้ต้องจัดปรับปรุงสีและรูปร่างฟัน เนื่องจากมีฟันหน้าหนึ่งซี่ที่สีคล้ำเนื่องจากรักษารากฟันมานาน และเหงือกสูง ทำให้ดูฟันซี่เล็กกว่าซี่อื่น และฟันซี่หน้าที่คู่กัน #11 มีรอยบิ่นตรงปลายฟัน

หมอจึงทำการแบ่งการรักษาเป็นสองช่วงคือ ทำการตัดแต่งรูปร่างเหงือก โดยร่นเหงือกขึ้น ,เนื่องจากรากฟันค่อนข้างสั้น จึงไม่สามารถร่นเหงือกได้มาก เนื่องจากจะมีผลต่อความแข็งแรงของรากฟันนั้น จากนั้นจึงทำครอบฟันด้วย CAD/CAM LITHIUM DISILICATE และยึดด้วย resin cement ที่มีความแข็.แรงสูงค่ะ