การใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น ครอบฟัน และสะพานฟัน เหมือนกันไหม ต่างกันอย่างไร?

ครอบฟัน และ สะพานฟันคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

ผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟันแท้ หรือ ฟันแท้ บิ่น แตก หัก และต้องการบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างและการใช้งานได้ดังเดิมอาจจะสับสนว่า ครอบฟันคืออะไร สะพานฟันคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้าสูญเสียฟันไปจะใส่ฟันปลอมติดแน่นแบบไหนได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบค่ะ

ครอบฟันคืออะไร

ครอบฟัน เป็นการใส่ฟันชนิดติดแน่น โดย เป็นการใช้วัสดุทดแทนฟันที่มีรากฟันยังสมบูรณ์อยู่ แต่ส่วนของตัวฟันด้านบนมีความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นฟันบิ่น ฟันแตก ฟันหัก ฟันร้าว โดยการทำครอบฟันจะเป็นการคืนความสวยงามและการใช้งานให้กับตัวฟัน ให้เหมือนกลับมามีฟันธรรมชาติที่ใช้งานได้ดีดังเดิม

วัสดุที่ใช้ทำครอบฟัน

วัสดุที่ใช้ทำครอบฟันในปัจจุบัน มีหลายวัสดุ เช่น เซอร์โคเนีย,lithium disilicate,composite,PMMA,หรือแม้แต่โลหะ เช่นโลหะไร้นิกเกิล พลาเดียม ทอง เป็นต้น

ครอบฟันแล้วฟันจะเหมือนฟันธรรมชาติหรือไม่?

เมื่อครอบฟันแล้ว ในปัจจุบันจะมีเทคนิคและวัสดุที่ให้ความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ทั้งนี้การเลือกวัสดุขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับเคสค่ะ

ขั้นตอนการทำครอบฟัน

การทำครอบฟันในฟันทั้งที่รักษาคลองรากฟันแล้วหรือฟันธรรมชาติที่แตกบิ่น ใช้เวลา 2-3 ครั้งโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

1.แพทย์จะตรวจฟัน เอกซเรย์ ถ้าสามารถทำครอบฟันได้จะทำการกรอฟันเพื่อเตรียมพื้นที่ในการใส่ครอบฟัน พิมพ์ปากเพื่อจำลองสภาพฟันคนไข้ บันทึกการสบฟัน และทำครอบชั่วคราวให้กับคนไข้ โดยแพทย์จะทำการเลือกสีฟันให้ใกล้เคียงและกลมกลืนไปกับฟันข้างเคียง

ระหว่างที่รองานครอบตัวจริง แพทย์จะทำครอบชั่วคราวให้คนไข้ใส่ก่อน โดยทำจากอะคริลิกเรซินและยึดติดฟันซีเมนต์ชั่วคราว

2.แลปใช้เวลาประมาณ3-7วันเพื่อทำครอบฟัน