การแก้ปัญหาฟันหน้าห่างด้วยวีเนียร์

ปิดช่องฟันห่าง

CC: คนไข้มาพบหมอเพื่อต้องการแก้ไขฟันหน้าห่าง โดยคนไข้เคยจัดฟันมาแล้ว และไม่อยากจัดฟันใหม่ ต้องการให้เสร็จภายในสองสัปดาห์ เนื่องจากจะต้องแต่งงาน

OE: การตรวจในช่องปาก พบว่าฟันซี่อื่นเรียงดี แต่ซี่หน้าสุด(ฟันกระต่าย)ขยับออกจนเป็นช่อง เนื่องจากคนไข้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์

ฟันซี่หนึ่งเป็นฟันที่เคยรักษาคลองรากฟันมาแล้ว และมีสีเข้มกว่าซี่ข้างเคียง

อีกซี่เป็นฟันธรรมชาติ

TX:การรักษาจึงแพลนให้ทำครอบฟัน ในฟันที่รักษารากฟันเพื่อให้มีความสวยงามและความแข็งแรง และซี่ข้างเคียงทำวีเนียร์ เพื่อให้กรอเนื้อฟันน้อยที่สุด

การรักษาเริ่มต้นที่กรอแต่งทำครอบฟันและพิมพ์ปากในครั้งแรก ใช้เวลารักษาประมาณ1ชม

และรอแลปประมาณหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นมาติดครอบและวีเนียร์ด้วยซีเมนต์ถาวร

จะเห็นว่าในเคสที่เหมาะสมแผนการรักษาดังกล่าวจะใช้เวลาสั้น เสริมความแข็งแรงให้ซี่ฟันที่รักษาคลองรากฟันไป และยังปิดช่องว่างได้อย่างสวยงาม

จริงๆแล้วการปิดช่องว่างฟันทำได้หลายแบบ เช่น อุดฟันเพื่อปิดช่องว่าง ทำครอบฟัน ทำวีเนียร์ จนถึงการจัดฟัน

วิธีไหนเหมาะกับเรา ต้องปรึกษาทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะได้ทางออกของปัญหาที่เหมาะกับเราที่สุดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *