การออกแบบฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(Computer guided implant placement)

คือการที่ออกแบบตำแหน่งของรากฟันเทียมจากเอกซเรย์ในโปรแกรม (รูปกลางล่าง)

จากนั้นทำการพิมพ์stentด้วยเครื่องพิมพ์ระบบสามมิติ(บนซ้าย)แล้วนำมาช่วยเป็นแนวในการผ่าตัดฝังรากเทียม

ข้อดีคือ แม่นยำ และทำให้การผ่าตัดใช้เวลาน้อย ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ

implant#implants #implantologia #implantology #doctor.nalat#smileandshineimplantdentistry #implantology#dentalimplant#รากเทียม#รากฟันเทียม#ฟันปลอม#คลินิกทำฟันพระรามสาม#คลินิกทำฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *